Tutoriale

Filtrowanie Dziennika Ocen wg grup

Filtrowanie Dziennika Ocen wg grup

Aby w Dzienniku Ocen podejrzeć wyniki Ocen wybranej grupy, należy skorzystać z rozwijanej listy, która pojawi się po wejściu do Dziennika w lewym górnym rogu.

 

Po dokonaniu wyboru system zawęzi wyniki wyświetlania ocen do wskazanej grupy.
Następnie Prowadzący może m.in. pobrać wyniki tej grupy do arkusza kalkulacyjnego.

Na podobnej zasadzie, można pobrać oceny tylko dla jednego studenta na kursie.