Tutoriale

Włączanie/wyłączanie Dziennika Ocen

Włączanie/wyłączanie Dziennika Ocen

Dziennik ocen jest elementem, który jest automatycznie tworzony dla każdego kursu na bazie listy studentów oraz ocenianych elementów kursu (zadań, testów, warsztatów itd.)

Dziennik jest dla Prowadzącego zawsze dostępny. O tym, czy studenci będą widzieli dziennik decyduje Prowadzący.

Aby ukryć widoczność Dziennika ocen przejdź do Edytuj ustawienia, a następnie wybierz Ustawienia dziennika ocen.

 

Jeśli chcesz ukryć oceny za wszystkie aktywności kursu kliknij Modyfikuj przy nazwie głównej kursu, a następnie kliknij Ukryj.
Jeśli chcesz ukryć oceny za wybraną aktywność (na il. Zadanie 3.2. Wersja II. Feedback dla nagrania) kliknij przy niej Modyfikuj, a następnie kliknij Ukryj.

 

Jeśli zdecydujesz, że będziesz wyświetlać dziennik studentom każdy student będzie widział wyłącznie swoje oceny.