Tutoriale

Własne sposoby obliczania ocen

Własne sposoby obliczania ocen

Niezależnie od tego, co jest ustawione domyślnie przez Administratora możesz włączyć edytor i samodzielnie decydować o tym jak mają zliczać się oceny z dzienniku.

W pierwszym kroku musisz aktywować taką możliwość. W dzienniku ocen, w menu w lewym górnym rogu wybierz opcję Preferencje: Dziennik ocen.

Na liście wybierz pierwszy element Pokaż obliczenia i ustaw je na TAK i zapisz zmiany na dole strony.

 

Po zapisaniu zmian, włącz Tryb edycji dla dziennika ocen. Przy elementach pojawi się ikonka kalkulatora. Kliknij w nią, aby ustawić własne obliczenia.

Szczegółowa informacja o tym jak stosować składnię do zapisu obliczeń jest dostępna na stronie dokumentacji platformy Moodle.