Tutoriale

Badge jako warunek przyznania innej odznaki

Badge jako warunek przyznania innej odznaki

Jednym z warunków przyznania cyfrowej odznaki (badge) może być również zdobycie innej cyfrowej odznaki (badge).