Tutoriale

Blok “status ukończenia kursu”

Blok “status ukończenia kursu”

Jeśli masz na kursie wiele aktywności, a tylko część z nich jest obowiązkowa, może skorzystać ze statusu ukończenia kursu , który ułatwia monitorowanie postępów uczestników.

Aby móc to zrobić musisz mieć uruchomiony Twój postęp.

W pierwszym kroku kliknij w kursie w koło zębate w prawym górnym rogu. Z dostępnych opcji wybierz Ukończenie kursu.

 

Na liście, która się pojawi zaznacz te aktywności, które są obowiązkowe w twoim kursie. Następnie kliknij Zapisz zmiany.

 

Wróć do kursu, włącz tryb edycji. W lewym dolnym rogu kliknij Dodaj blok.

 

Z dostępnej listy wybierz Status ukończenia kursu.

 

Od tej pory klikając w Zobacz raport kursu, możesz zobaczyć skrócony raport aktywności z wyszczególnionych wybranych przez ciebie aktywności.

Twoi studenci klikając Więcej szczegółów mogą zobaczyć swój własny raport informujący o tym, ile zadań już mają zaliczonych.