Tutoriale

Zaznaczanie zaliczenia aktywności przez studentów

Zaznaczanie zaliczenia aktywności przez studentów

Raport Ukończenie aktywności pozwala nauczycielowi monitorować postęp studentów. Do tej pory aktywności oznaczane były jako ukończone wyłącznie przez studentów lub przez system, który wykrywał spełnienie warunków zaliczenia (np. ilość punktów z testu większą niż 60). Od nowej wersji nauczyciel może również sam odznaczać studentom aktywności po wejściu do raportu Ukończenie aktywności. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach awaryjnych lub np. gdy jakaś aktywność oceniana automatycznie online jest dla kogoś realizowana w formie tradycyjnej i Prowadzący potrzebuje zmodyfikować raport monitorujący.