Tutoriale

Możliwość nagrywania bezpośrednio w edytorze tekstu

Możliwość nagrywania bezpośrednio w edytorze tekstu

Do edytora HTML Atto została dodana funkcjonalność, która pozwala na nagrywanie od razu bezpośrednio w edytorze. Oznacza to, że np. Prowadzący na forum może dodać swoją wypowiedź w formie pliku dźwiękowego, studenci mogą odpowiedzieć w ten sam sposób. Wydaje się to bardzo przydatne zwłaszcza podczas zajęć językowych. Polecenie do zadania może zostać nagrane przez nauczyciela, odpowiedzi studentów też mogą być nagrane i przesłane przez platformę w wygodny i szybki sposób.