Tutoriale

Zamieszczanie materiałów

Trzy sposoby zamieszczania materiałów: Plik, Strona, Książka

*INFORMACJA: Film powstał na potrzeby jednej z poprzednich edycji szkolenia certyfikującego i zawiera specyficzne odniesienia do niego.