Tutoriale

Kwestionariusz: ewaluacja zajęć online

Kwestionariusz: ewaluacja zajęć online

Kwestionariusz to narzędzie do sprawnej ewaluacji swoich zajęć.

Daje studentom możliwość udzielenia anonimowych informacji zwrotnych o zajęciach. Prowadzący z kolei może skorzystać z szerokiego wachlarza pytań ankietowych. Zaletami są m.in: szybki dostęp do wyników, generowana przez system analiza odpowiedzi oraz możliwość wielokrotnego użycia raz stworzonej ankiety.

Zobacz nasze przewodniki: