Tutoriale

Porządkowanie kursu poprzez “Etykietę”

Porządkowanie kursu poprzez “Etykietę”

*INFORMACJA: Film powstał na potrzeby jednej z poprzednich edycji szkolenia certyfikującego i zawiera specyficzne odniesienia do niego.