Tutoriale

Dodawanie pytań w teście

Dodawanie pytań w teście

SZYBKO I DO CELU:

  • 0:00 – 1:22: jak dodać pytanie w teście;
  • 1:22 – 9:04: jak zbudować pytanie jednokrotnego wyboru;
  • 9:04 – 13:19: jak zbudować pytanie wielokrotnego wyboru;
  • 13:19 – 14:20: ustalenie maksymalnej oceny w teście;
  • 14:30 – 17:22: dodawanie pytań z poziomu Bazy Pytań;
  • 17:22 – 19:25: jak zbudować pytanie numeryczne;
  • 19:30 – 20:05: duplikowanie pytań w Bazie Pytań;
  • 20:22 – 22:07: pytania losowe w teście
  • 23:17 – 23:48: mieszanie kolejności pytań w testach studentów;

Zobacz także pierwszą część tego filmu