Tutoriale

Mieszanie kolejności pytań w teście

Mieszanie kolejności pytań w teście

Aby każdy student rozwiązujący test otrzymywał go z inną losową kolejnością pytań należy wejść do edycji zawartości testu:

A następnie, klikamy w znajdującą się nad listą pytań opcję zmień kolejność pytań.

Będzie ona dostępna jednak wyłącznie dopóki studenci nie rozpoczęli jeszcze przesyłania swoich rozwiązań. Po tym czasie, edytowanie zawartości testu jest zablokowane.

Często warto zastosować wspierająco jednocześnie także drugie ustawienie.
W ustawieniach testu, w sekcji “Metoda nawigacji” wybieramy metodę sekwencyjną, to powoduje, że student przechodzi przez test w określonej kolejności pytań, nie może wrócić do poprzedniego pytania, ani przeskoczyć do przodu.