Tutoriale

Odpowiadanie na pytania otwarte z załącznikiem

Odpowiadanie na pytania otwarte z załącznikiem

W teście studenci mogą na pytanie odpowiadać, dodając również załącznik. Może to być szczególnie przydatne, jeśli odpowiedź wymaga np. narysowania wykresu na kartce papieru. Aby to umożliwić wybieramy rodzaj pytania typu esej, czyli pytanie otwarte. Studenci zobaczą je w następującej formie:

Aby umożliwić dodawanie załączników, w ustawieniach pytania typu esej, wchodzimy w opcje odpowiedzi: