Tutoriale

Pobieranie wyników ocen z Testu

Pobieranie wyników ocen z Testu

Aby pobrać wyniki zakończonego na UPeL testu, należy wejść do swojego Testu, a następnie wyświetlić oceny studentów. Można to zrobić na dwa sposoby, albo klikając w podejścia studentów, albo poprzez listę rozwijaną po kliknięciu w koło zębatki:

Pojawi się przed nami wtedy formatka, w której możemy określić jakie dane z testu chcemy wziąć pod uwagę. Oraz, tuż nad tabelą, różne opcje pobrania pliku.