Tutoriale

Test – pytania typu esej

Test – pytania typu esej

Pytanie typu Esej pozwala udzielać studentom odpowiedzi opisowych, dłuższych wypowiedzi. Jako, że ten typ ma charakter pytania otwartego, nie istnieje tu możliwość zautomatyzowania procesu oceniania odpowiedzi studentów. Prowadzący samodzielnie ocenia odpowiedzi studentów i „ręcznie” wprowadza przyznane za nie punkty oraz komentarz zwrotny.

Formatka umożliwiająca wprowadzenie pytania zawiera następujące elementy: wybór kategorii w bazie pytań, do której pytanie zostanie przydzielone, nazwę i treść pytania, domyślną punktację. W dodatkowej sekcji Opcje odpowiedzi można określić format pliku, w którym studenci prześlą odpowiedź (edytor Word, HTML) oraz długość wypowiedzi (5-40 linii).
Formatka ma również sekcję Szablon odpowiedzi, w której można przygotować gotowy szablon do wypowiedzi pisemnej.