Tutoriale

Test – pytania typu prawda-fałsz

Test – pytania typu prawda-fałsz

Ten typ pytania jest najprostszym. Warto pamietać tu o formułowaniu treści pytania jako opisu sytuacji, bądź tezy w kilku zdaniach, dodatkowo wzbogacając ją np. o grafikę.

Formatka umożliwiająca wprowadzenie pytania zawiera następujące elementy: wybór kategorii w bazie pytań, do której pytanie zostanie przydzielone, nazwę i treść pytania, domyślną punktację, wskazanie, czy wprowadzona powyżej treść pytania stanowi prawdę/fałsz, wreszcie pola umożliwiające wprowadzenie odpowiedzi zwrotnej, jaka wyświetlać będzie się studentom po dokonaniu wyboru odpowiedzi „prawda”, bądź „fałsz”.