Tutoriale

Praca z wybranym studentem w trybie prywatnym

Praca z wybranym studentem/studentami w trybie prywatnym

Podczas wykładu lub spotkania online, możesz zechcieć w danym momencie np. zapytać o jakieś zadanie konkretnego studenta/grupę studentów, ale tak, aby nie słyszeli tego inni uczestnicy obecni na zajęciach. Aby osiągnąć ten efekt, należy nadać najpierw tej osobie uprawnienia prezentera.

Następnie, zmień tryb wydarzenia na tryb prywatny, czyli taki, w którym komunikują się ze sobą właśnie wyłącznie osoby z uprawnieniami prowadzącego:


Po skończeniu rozmowy prywatnej, wróć do poprzedniego trybu, aby spotkać się ze wszystkimi uczestnikami zajęć.