Tutoriale

Zapraszanie z poziomu pokoju webinarowego

Zapraszanie z poziomu pokoju webinarowego

Na webinar w Virtual Class możemy zapraszać również ręcznie z poziomu przygotowywanego pokoju webinarowego. Korzyścią rozwiązania jest to, że przy wyborze opcji “email”, uczestnicy dostaną zaproszenie na webinar z linkiem do niego na swojego maila.

Aby zapraszać w ten sposób kliknij ikonkę zarysu postaci w prawym górnym rogu:

A następnie, wpisz ręcznie adresy mailowe uczestnika/ów, których chcesz w ten sposób powiadomić o wydarzeniu: