Tutoriale

Punkty ujemne w Formularzu Kryteriów

Punkty ujemne w Formularzu Kryteriów

W zadaniu, w którym wykorzystywane jest zaawansowane ocenianie: Formularz Kryteriów, można dodawać punkty ujemne, które działają jak punkty karne, np. za opóźnienie w przesłaniu pracy lub dużą ilość błędów językowych.