Tutoriale

  1. /
  2. Tutoriale
  3. /
  4. Tutoriale UPeL 4.0

Tutoriale UPeL 4.0

Tutoriale po UPeL 4.0

W nadchodzącym roku akademickim 2022/23 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem Uczelnianej Platformie e-Learningowej, będą się odbywać na zaktualizowanej Platformie do najnowszej wersji (4.0).

Aktualna UPeL dostępna jest pod adresem: https://upel.agh.edu.pl. Logowanie odbywa sie tak jak do innych usług sieciowych AGH.

Archiwum UPeL z kursami prowadzonymi w poprzednich latach dostępne jest pod adresem: https://archive.cel.agh.edu.pl/kokpit/obszary.html. Do archiwum platformy studenci nie mogą się już zalogować.

Obszar Szkolenia https://szkolenia.upel.agh.edu.pl

Obszar Studiów Podyplomowych https://moodle.agh.edu.pl/kursy/


Poniżej znajdziesz tutoriale po najważniejszych ustawieniach, o których warto pamiętać zaczynając zajęcia.

1. Mam już kurs

Jak przenieść kurs z obszaru wydziału na UPeL 4.0?


2. Zakładanie nowego kursu

Jak utworzyć nowy kurs? 


3. Zapisywanie na kurs

Jak umożliwić studentom samodzielne zapisy na kurs?

Jak umożliwić studentom samodzielne zapisy do grup na kursie?

Jak ręcznie zapisać studenta na kurs?

Jak zapisać na kurs drugiego prowadzącego?


4. Grupy na kursie

Jak ustawić podział na grupy w kursie?

Jak podzielić studentów na grupy w kursie?

Jak umożliwić studentom samodzielne zapisy do grup na kursie?

Jak przypisać ćwiczenie na kursie do konkretnej grupy?

Jak oceniać zadania realizowane w grupach?

Jak dopasowywać ustawienia tego samego zadania pod różne grupy?


5. Dodawanie materiałów

Jak dodać plik?

Jak dodać stronę?

Jak dodać książkę?
 
Jak dodać forum?

Bank Zawartości: jak dodawać aktywności H5P?
 


6. Struktura kursu

Jak ukryć materiały na stronie głównej, pozostawiając je dostępne?

Jak dodawać bloki na stronie kursu? 


7. Zadanie

Jakie są zaawansowane metody oceniania? (Lista i Formularz kryteriów) 

 

8. Virtual Class (webinar)

Jak pobrać historię chatu z Virtual Class? (lista obecności)

Jak nadać studentom uprawnienia prezentera?

Jak podczas wykładu/spotkania online porozmawiać indywidualnie z wybranym studentem?

Jak nagrać swój webinar?


9. MS Teams (spotkanie)

Tworzenie spotkania w MS Teams przez UPeL