Tutoriale

  1. /
  2. Tutoriale
  3. /
  4. Zakładam nowy kurs
  5. /
  6. Grupy na kursie
  7. /
  8. Przypisywanie aktywności do grup

Przypisywanie aktywności do grup

Przypisywanie aktywności do grup

W jednym kursie mogą się znaleźć różne aktywności dla różnych grup. Członkowie danej grupy mogą nie widzieć aktywności przeznaczonych dla członków innych grup.

Aby przypisać aktywności do konkretnej grupy wejdź do kursu. W kolejnym kroku włącz tryb edycji w prawym górym rogu.

Przy wybranej aktywności kliknij w ikonkę trzech kropek, a następnie Edytuj ustawienia.

W ustawieniach zadania odnajdź kategorię Ogranicz dostęp. Kliknij w nią, a następnie w przycisk Dodaj ograniczenie.

 

Spośród dostępnych opcji wybierz opcję Grupa.

Następnie ustaw konkretną grupę, która powinna mieć dostęp do tego zadania.

 

Dobrą praktyką jest też ukrycie takiego zadania przed innymi grupami. Aby to zrobić, kliknij w ikonę oka przy dopiero co dodanym ograniczeniu. Oko zmieni się na przekreślone i od tej pory tylko ta wybrana grupa będzie widzieć to zadanie w kursie.

 

 

Jako Prowadzący zobaczysz wszystkie zadania dla wszystkich grup w kursie z adnotacjami na temat ich dostępności dla poszczególnych grup.