Tutoriale

Tworzenie grup

Tworzenie grup

W kursie możesz podzielić uczestników na grupy. Masz do wyboru kilka możliwości:

1. Możesz stworzyć grupy przed uruchomieniem kursu, przypisać każdej grupie odpowiedni klucz i w momencie, gdy uczestnicy będą się zapisywać do kursu od razu zostaną zapisani do odpowiedniej grupy.

2. Możesz założyć grupy, w momencie, gdy wszyscy już są w kursie i ręcznie przypisać poszczególne osoby do kursu.

3. Możesz założyć grupy, w momencie, gdy wszyscy są już w kursie i poprosić system, aby przypisał uczestników losowo do grup.

Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, w pierwszym kroku musisz założyć grupy. Aby to zrobić wejdź w zakładkę Uczestnicy w górnym menu kursu.

Z listy rozwijanej wybierz Grupy.

Okno, które się pojawia służy do zarządzania grupami. Aby założyć pierwszą grupę kliknij Dodaj grupę. Jeśli chcesz, aby grupy powstały automatycznie, kliknij Automatyczne tworzenie grup.

Decydując o ustawieniach grupy, możesz w tym momencie podjąć decyzję, czy chcesz zapisywać uczestników ręcznie, czy chcesz ustalić różne klucze do różnych grup, aby uczestnicy zapisując się do kursu mogli od razu zostać przypisani do grupy.