Tutoriale

  1. /
  2. Tutoriale
  3. /
  4. Zakładam nowy kurs
  5. /
  6. Grupy na kursie
  7. /
  8. Udostępnianie grupie aktywności na szczególnych...

Udostępnianie grupie aktywności na szczególnych zasadach

Udostępnianie grupie aktywności na szczególnych zasadach

Na kursie prowadzonym w podziale na grupy przydatne jest definiowanie różnych warunków dostępu do tych samych aktywności dla poszczególnych grup czyli tzw. wyjątków dla grup. Na przykład, data oddania zadania czy data i czas rozwiązania testu może różnić się dla grupy A i B.

Wyjątki możesz ustawić dla zadań, testów oraz lekcji. W zależności od aktywności, do której przypisujesz wyjątek, opcje mogą nieznacznie różnić się, ale zawsze będzie chodziło o datę dostępu, czas, liczbę podejść oraz hasło do danej aktywności.

Aby przypisać wyjątek dla grup, wejdź do wybranej aktywność np. zadania, klikając w jego nazwę. Następnie z menu górnego dla zadania wybierz Więcej > Nadpisania.

Z menu wybierz Wyjątki dla grupy i kliknij Dodaj wyjątek.

 

Wyszukaj grupę, dla której chcesz zmienić warunki i ustaw opcje wg. własnych preferencji.

Po zapisaniu możesz dodać wyjątek dla kolejnej grupy.

Uwaga: Jeśli przypiszesz studentowi szczególne zasady dostępu do wybranych aktywności i jednocześnie zapiszesz go do grupy z przypisanymi wyjątkami dostępu, to zasady przypisane dla pojedynczego studenta są nadrzędne w stosunku do wyjątku grupowego.