Tutoriale

Udostępnianie grupie aktywności na szczególnych zasadach

Udostępnianie grupie aktywności na szczególnych zasadach

Na kursie prowadzonym w podziale na grupy przydatne jest definiowanie różnych warunków dostępu do tych samych aktywności dla poszczególnych grup czyli tzw. wyjątków dla grup. Na przykład, data oddania zadania czy data i czas rozwiązania testu może różnić się dla grupy A i B.

Wyjątki możesz ustawić dla zadań, testów oraz lekcji. W zależności od aktywności, do której przypisujesz wyjątek, opcje mogą nieznacznie różnić się, ale zawsze będzie chodziło o datę dostępu, czas, liczbę podejść oraz hasło do danej aktywności.

Aby przypisać wyjątek dla grup, wejdź do wybranej aktywność np. testu, klikając w jego nazwę. Następnie kliknij w koło zębate w prawym górnym rogu.

Z menu wybierz Wyjątki dla grupy.

W kolejnym oknie kliknij na Ustaw grupowe warunki (aktywności).

Wyszukaj grupę, dla której chcesz zmienić warunki i ustaw opcje wg. własnych preferencji.

Po zapisaniu dodaj wyjątek dla kolejnej grupy.

Uwaga: Jeśli przypiszesz studentowi szczególne zasady dostępu do wybranych aktywności i jednocześnie zapiszesz go do grupy z przypisanymi wyjątkami dostępu, to zasady przypisane dla pojedynczego studenta są nadrzędne w stosunku do wyjątku grupowego.