Tutoriale

Prowadzenie zajęć online na UPeL na więcej niż jednym wydziale

Prowadzenie zajęć online na UPeL na więcej niż jednym wydziale

Nauczyciele akademiccy, posiadający w systemie dziekanat konto dydaktyka, otrzymują dostęp z uprawnieniami umożliwiającymi zakładanie kursów do wszystkich obszarów wydziałowych.

Na obszar UPeL nowego wydziału należy się logować tym samym loginem i hasłem co na obszar macierzysty.

Jeśli na nowym wydziale będziesz prowadzić ten sam kurs co na wydziale macierzystym, możesz w prosty sposób przenieść kurs z wydziału macierzystego dzięki wykonaniu jego kopii zapasowej i jej odtworzeniu na obszarze UPeL nowego wydziału.