Tutoriale

Zakładanie nowego kursu

Zakładanie nowego kursu

*INFORMACJA: Film powstał na potrzeby jednej z poprzednich edycji szkolenia certyfikującego i zawiera specyficzne odniesienia do niego.