Tutoriale

Zakładanie_nowego kursu

Zakładanie nowego kursu

Aby założyć kurs na obszarze wydziałowym platformy UPeL wejdź do Administracji serwisu.

Wybierz Zarządzaj kursami i kategoriami.

Kliknij przycisk Utwórz nowy kurs.

Pojawia się formatka, z pomocą której założysz nowy kurs i zdecydujesz o jego ustawieniach.

Niektóre elementy są oczywiste, niektórym warto poświęcić chwilę uwagi. Te trudniejsze zostaną tu omówione.

Krótka nazwa kursu: Warto zadbać o to by była ona charakterystyczna (może np. składać się z pierwszych liter słów występujących w tytule kursu). Jest to ważne ponieważ ta skrócona nazwa będzie pojawiać się w pasku nawigacyjnym w górnej części platformy oraz na liście MOJE KURSY z lewej strony platformy. Będzie się też pojawiać na początku tytułów maili wysyłanych z platformy.

Układ: Najczęściej stosowanym układem jest układ tematyczny pozwala na największą swobodę i elastyczność w organizacji kursu. Kurs dzielony jest na sekcje tematyczne, a autor kursu może decydować o tytule każdej sekcji.

Śledzenie ukończenia: W śledzeniu ukończenia decyduję się o tym czy ma zostać włączona możliwość zaznaczania przez studentów i przez system ukończonych elementów.

Wypełniając tę formatkę zakłada się kurs, a właściwie kontener na kurs, który w kolejnym kroku można wypełnić treściami i aktywnościami dla studentów.
Aby móc zacząć modyfikować kurs i uzupełniać go o zasoby i aktywności należy kliknąć w przycisk włącz tryb edycji.