Tutoriale

Samodzielne zapisy studentów z jednoczesnym przypisaniem do grup

Samodzielne zapisy studentów z jednoczesnym przypisaniem do grup

Istnieje również możliwość uruchomienia samodzielnych zapisów z jednoczesnym przypisaniem studentów do konkretnych grup.

Aby to zrobić należy najpierw wykonać te same czynności co w przypadku Samodzielne zapisy studentów do kursów zwracając szczególną uwagę na dwa elementy: Klucz dostępu i Grupowe klucze dostępu.

W formatce definiującej zachowanie Zapisywania samodzielnego koniecznie ustaw Klucz dostępu dodatkowo ustaw opcję Użyj grupowych kluczy dostępu na Tak.

W kolejnym kroku przejdź elementu Uczestnicy w lewym menu platformy. Następnie na stronie z uczestnikami kliknij w szare koło zębate.
Z rozwijanej listy wybierz Grupy. W oknie podglądu grup wybierz Utwórz grupę.

Nadaj grupie nazwę i ustal Klucz grupowy. Klucz będzie jednocześnie zapisywał do kursu i od razu przypisywał do tej grupy.

W zależności od potrzeb stwórz dowolną ilość grup, a klucze przekaż studentom np. podczas pierwszych zajęć.
Studentom przekaż tylko Klucz grupowy (nie przekazuj ogólnego klucza dostępu do kursu). Klucz grupowy spełnia dwie funkcje: zapisuje do kursu i zapisuje do odpowiedniej grupy.