Tutoriale

  1. /
  2. Tutoriale
  3. /
  4. Zakładam nowy kurs
  5. /
  6. Zapisywanie na kurs
  7. /
  8. Samodzielne zapisy studentów z jednoczesnym...

Samodzielne zapisy studentów z jednoczesnym przypisaniem do grup

Samodzielne zapisy studentów z jednoczesnym przypisaniem do grup

Istnieje również możliwość uruchomienia samodzielnych zapisów z jednoczesnym przypisaniem studentów do konkretnych grup.

Aby to zrobić należy najpierw wykonać te same czynności co w przypadku Samodzielne zapisy studentów do kursów zwracając szczególną uwagę na dwa elementy: Klucz dostępu i Grupowe klucze dostępu.

W formatce definiującej zachowanie Zapisywania samodzielnego koniecznie ustaw Klucz dostępu, dodatkowo ustaw opcję Użyj grupowych kluczy dostępu na Tak.

W kolejnym kroku przejdź ponownie do elementu Uczestnicy w górnym menu kursu.

 

Następnie z rozwijanej listy wybierz Grupy.

W oknie podglądu grup wybierz Utwórz grupę.

 

Nadaj grupie nazwę i ustal Klucz grupowy. Klucz będzie jednocześnie zapisywał do kursu i od razu przypisywał do tej grupy.

 

W zależności od potrzeb stwórz dowolną ilość grup, a klucze przekaż studentom np. podczas pierwszych zajęć lub wyślij mailem.

Studentom przekaż tylko Klucz grupowy (nie przekazuj ogólnego klucza dostępu do kursu). Klucz grupowy spełnia dwie funkcje: zapisuje do kursu i zapisuje do odpowiedniej grupy.