Tutoriale

Samodzielne zapisy studentów na kurs

Samodzielne zapisy studentów na kurs

W chwili założenia kursu domyślnie włączoną metodą zapisu do kursu jest Zapisywanie ręczne. Oznacza to, że tylko osoba z rolą Prowadzącego może zapisać studentów do kursu. W sytuacji, gdy grupy są liczne, jest to metoda pracochłonna i nieefektywna.

Aby studenci mogli sami zapisywać się do kursu, należy włączyć w kursie Zapisywanie samodzielne.

Aby włączyć w kursie Zapisywanie samodzielne wejdź do kursu. Z menu po stronie lewej wybierz Uczestnicy.

Na kolejnej stronie kliknij w szare koło zębate.

Jeśli w Twoim kursie zostało już kiedyś włączone Zapisywanie samodzielne zobaczysz je od razu na liście, możesz w nie kliknąć i przejść od razu do ustawień.
Jeśli to nowy kurs, musisz najpierw włączyć Zapisywanie samodzielne. Aby włączyć Zapisywanie samodzielne kliknij w rozwijanym menu w Metoda zapisów.

Spośród opcji, które się pojawiły wybierz Metoda zapisów.
Na stronie z listą metod zapisów aktywuj Zapisywanie samodzielne (student), poprzez kliknięcie w ikonę przekreślonego oka.

Następnie kliknij w ikonę koła zębatego, aby doprecyzować ustawienia.

Możesz tutaj zdefiniować, jak będzie działać włączona metoda.

Na liście jest wiele opcji. Najistotniejszą opcją jest Klucz dostępu. Klucz dostępu warto wprowadzić. Dzięki temu tylko osoby, które go posiadają będą mogły zapisać się do tego kursu. Jeśli pozostawisz to miejsce puste, każdy użytkownik platformy będzie mógł zapisać się na kurs.

Domyślnie Zezwól na samodzielną rejestrację oraz Zezwól na nowe zapisy jest ustawione na Tak i tego nie zmieniaj.

Pozostałe opcje na tej liście możesz ustawić dowolnie. Niektóre są oczywiste, niektóre dysponują pomocnymi podpowiedziami dostępnymi po kliknięciu w szarą ikonę ze znakiem zapytania.

Po ustawieniu wszystkich opcji, kliknij Zapisz zmiany.

Opcję Zapisywanie ręczne, która jest na liście Metod zapisów pozostaw włączoną. Pozwoli to na manualne zapisywanie osób, np. dodatkowych prowadzących lub usuwanie osób, które pojawiły się w kursie, a nie powinny mieć do niego dostępu.