Tutoriale

  1. /
  2. Tutoriale
  3. /
  4. Zakładam nowy kurs
  5. /
  6. Zapisywanie na kurs
  7. /
  8. Zapis drugiego prowadzącego na kurs

Zapis drugiego prowadzącego na kurs

Zapis drugiego prowadzącego na kurs

Do kursu można zapisać innego nauczyciela akademickiego lub doktoranta, a następnie przyznać mu rolę Prowadzącego. Zrobisz to w kilku prostych krokach. W tym celu wykonaj dokładnie takie same kroki jak w przypadku zapisu ręcznego studenta, ale w polu Przypisz role z rozwijanej listy wybierz opcję Prowadzący bez praw edycji lub Prowadzący. UWAGA: Osoba z przypisaną rolą prowadzącego otrzyma taże pełne prawa edycji kursu.

Wybrane ustawienia potwierdź przyciskiem Zapisz wybranych użytkowników i kohorty.

Nowo zapisana osoba wyświetli się na liście wszystkich użytkowników. W kolumnie Role znajdziesz nazwę przypisanej roli.

Jeśli na liście jest już wielu użytkowników, wyszukaj prowadzącego, zaznaczając odpowiednią literę nazwiska w alfabetycznym filtrze nad listą uczestników kursu.