Tutoriale

Zapis drugiego prowadzącego na kurs

Zapis drugiego prowadzącego na kurs

Do kursu można zapisać innego nauczyciela akademickiego lub doktoranta, a następnie przyznać mu rolę Prowadzącego. Zrobisz to w kilku prostych krokach.
W tym celu kliknij w kategorię Uczestnicy w panelu po lewej stronie.

Otworzy się strona z listą uczestników już zapisanych do kursu. Aby dodać kolejną osobę, naciśnij szary przycisk Zapisz użytkowników.

Pojawi się okienko z dwoma polami do uzupełnienia. W pierwszej kolejności wpisz imię i nazwisko użytkownika, którego chcesz dodać do kursu. Podczas wpisywania rozwinie się lista z wszystkimi użytkownikami pasującymi do wprowadzanych liter. W przypadku, gdy dane odpowiadają kilku osobom, warto dokonać weryfikacji poprzez adres e-mail. Wybierz użytkownika klikając w odpowiednią pozycję.

W drugim kroku uzupełnimy pole Przypisz role. Z rozwijanej listy należy wybrać opcję Prowadzący bez praw edycji lub Prowadzący. UWAGA: Osoba z przypisaną rolą prowadzącego otrzyma taże pełne prawa edycji kursu. Wybrane ustawienia potwierdzamy przyciskiem Zapisz użytkowników.

Na liście wszystkich użytkowników wyszukaj prowadzącego, zaznaczając odpowiednią literę nazwiska w alfabetycznym filtrze. Gdy wyświetli się pozycja prowadzącego, w kolumnie Role znajdziesz nazwę przypisanej mu roli.