Tutoriale

Kopiowanie kursu lub jego elementów do innego kursu

Kopiowanie kursu lub jego elementów do innego kursu

Każdy kurs lub jego wybrany element można skopiować i przenieść do innego kursu, który prowadzony jest z inną grupą lub w ramach innego trybu studiów.

Zrobisz to w kilku prostych krokach za pomocą opcji Import.

Załóż nowy pusty kurs, do którego będziesz wykonywać import zawartości istniejącego kursu (kurs “matka”). Upewnij się, że jego układ (tygodniowy lub tematyczny) jest taki sam, jak na kursie “matce”, z którego będziesz importować.

Aby wykonać import, w nowo założonym kursie kliknij na koło zębate w prawym górnym rogu i wybierz Import.

 

Wyszukaj na liście dostępnych kursów ten, którego zawartość chcesz przenieść do kursu “matki”. Jeśli na liście nie widać twojego kursu, skorzystaj z okienka wyszukiwania poniżej listy. Zaznacz kurs i kliknij Kontynuuj.

 

W oknie pojawią się meta-ustawienia dotyczące importowanych elementów. Domyślnie zaznaczone są wszystkie. Możesz pozostawić takie ustawienie i kliknąć Następny.

 

W kolejnym kroku otrzymasz listę elementów (aktywności i składowych), które są dostępne w kursie “matce”. Domyślnie zaznaczone są wszystkie. Na tym etapie możesz zdecydować czy wykonać import tylko niektórych elementów czy całego kursu.

 

Ostatni ekran to podsumowanie twojego wyboru.

Kliknij Wykonaj import. Gotowe.

W rezultacie wszystkie zaznaczone elementy z kursu “matki” znalazły się w nowo utworzonym kursie.

Uwaga: jeżeli masz już założony kurs, a na nim aktywności lub zasoby, w dalszym ciągu możesz wykonać import. Zaimportowane elementy zostaną dodane do kursu i nigdy nie nadpiszą już istniejących.