Webinary

Czym są webinary?

Czym są webinary?

Webinar, często nazywany również wideokonferencją czy webcast’em, to spotkanie prowadzone przez internet. Webinary pozwalają spotkać się osobom z różnych części świata w tym samym czasie, aby realizować różne cele – może to być np. rozmowa o pracę, spotkanie badawcze, dyskusja w zespole projektowym albo wykład angażujący grupę odbiorców. Uczestnicy widzą i słyszą prezentera oraz siebie nawzajem, mogą również wchodzić ze sobą w interakcje, m.in.: zadawać pytania, odpowiadać w ankietach, robić testy. Istnieje wiele oprogramowań, za pomocą których można zrealizować webinar. Prowadząc nasze webinary, będziemy korzystać z narzędzia polskiej produkcji – programu ClickMeeting.

Jakie są zalety korzystania z webinarów?

Webinary są już powszechnie używane w edukacji. Rozwiązanie to na stałe zagościło w repertuarze dydaktycznym najlepszych uniwersytetów świata. Nie dziwi ten fakt, jeśli uświadomimy sobie liczne korzyści płynące z tej formy prowadzenia zajęć lub innych spotkań online ze studentami jak np. ćwiczenia, seminaria, spotkania projektowe.

Wobec tego, co i komu mogą dać webinary na uczelniach wyższych?

Studentom – obecne pokolenie młodych ludzi w wielu aspektach swojego życia wykorzystuje nowoczesne technologie. To kanał komunikacji, który stanowi dla nich naturalny wybór. Powszechne korzystanie z forum, MOOC-ów czy e-podręczników dowodzi, że e-technologie kształtują również edukacyjne decyzje młodych ludzi. Webinary wpisują się zatem w ich styl funkcjonowania we współczesnym świecie – to jakby mówienie ich językiem.

Dydaktykom – webinary oferują prowadzącym duże możliwości ożywienia kontaktu ze studentami. Tutaj realne staje się dotarcie do większej grupy studentów, co w warunkach tradycyjnych, na dużej auli, jest zwykle bardzo trudne. Zajęcia prowadzone w formie webinarów stwarzają szeroką przestrzeń na interakcje student-prowadzący. To z kolei przekłada się na skuteczne nauczanie przez nauczyciela i wysoką efektywność uczenia się studenta. Dodatkowo, dydaktycy mogą w ten sposób dokonywać zamiany godzin kontaktowych i przynajmniej w części realizować swoje przedmioty e-learningowo. Co musisz wiedzieć, aby zamieniać godziny kontaktowe na e-learning? Zobacz naszą stronę Jak zacząć.

Uczelni wyższej – włączenie e-technolgii w proces nauczania tworzy wizerunek uczelni innowacyjnej, otwartej na nowoczesny sposób udostępniania wiedzy studentom. Młodzi ludzie chcą i lubią uczyć się za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi, które czynią ten proces przyjemnym, ciekawym i po prostu łatwym. Studiowanie na takich uczelniach postrzegają jako prestiż. Webinary mogą być również pomocnym narzędziem promocji uczelni (np. wirtualny spacer, wirtualny dzień otwarty, wirtualne dni kariery, seminaria online).

Postaw na interaktywny wykład online!

Aby webinar mógł w pełni zrealizować swój dydaktyczny potencjał, musi on mieć formę interaktywnego wykładu online. Nagranie wykładu, a następnie udostępnienie studentom jego transmisji, którą z kolei oni mogą sobie samodzielnie odtworzyć w dowolnym czasie ma niewiele wspólnego z efektywnym nauczaniem online. Podobnie jak w innych formach e-learningu, tak i w webinarach kluczem do prawidłowego zrozumienia ich dydaktycznej wartości jest słowo interakcja. Dzięki różnorodnym funkcjonalnościom narzędzi do prowadzenia webinarów wykładowca ma szereg możliwości na wprowadzenie interakcji podczas zajęć online i w efekcie zwiększenie zaangażowania studentów na zajęciach. Komunikowanie się ze studentem, a nie jedynie jednostronny przekaz sprawia, że takie zajęcia odbierane są przez studentów jako atrakcyjniejsze, chętniej oni w nich uczestniczą i są bardziej nimi zainteresowani. Webinary są idealnym przykładem na to, że często zarzucany e-learnigowi brak kontaktu z drugim człowiekiem to jedynie utarty mit. Prowadzenie interaktywnego wykładu online na pewno podniesie efektywność twoich zajęć, a studentom pomoże szybciej przyswoić wiedzę.

Wszystkich bliżej zainteresowanych e-dydaktyką oraz interaktywnymi wykładami online zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinarach prowadzonych przez nas oraz na szkolenie o tym, jak zrealizować swój pierwszy webinar.

Tematyka webinarów oraz zapisy dostępne są tutaj.
Opis szkolenia „Webinary” oraz formularz zapisu znajdują się tutaj.