ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Competencies for Universities

Competencies for Universities – using Technology in Education

Program: Erasmus+

Realizacja: 1.09.2019-31.08.2022

Partnerzy: University of Copenhagen w roli koordynatora (Dania), Federal Center eEducation (Austria), University of Akureyri (Islandia), Universidad de Murcia (Hiszpania), National University of Ireland, Galway

Partnerzy stowarzyszeni: National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education (Ireland), Irish Universities Association (Ireland)

Cel: doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich w oparciu o ramę kompetencji Digital Competence Framework for Educators.

Rezultaty:

  • mapa drogowa rozwoju kompetencji cyfrowych akademików dla AGH (na bazie DigCompEdu) + pilotaż działań np. kursu online, eduCampa, mapowania kompetencji
  • rekomendacje dla instytucji i kraju jak efektywnie doskonalić kompetencje cyfrowe akademików
  • narzędzie/zestaw narz. wspierających korzystanie z DigComEdu w praktyce.

 

Porównując raporty dotyczące edukacji zdalnej w czasie pandemi, przeprowadzone m.in przez Centrum Cyfrowe (Klimowicz, M., Polskie uczelnie w czasie pandemii, Fundacja Centrum Cyfrowe, Projekt SpołTech, Warszawa 2020), czy Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej ( Ptaszek, G., Stunża, G., Pyżalski, J., Dębski, M., Biegaj, M., Edukacja Zdalna: Co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020), można zauważyć że jednym z najczęściej poruszanych przez badaczy problemów jest niski poziom kompetencji cyfrowych u nauczycieli. 

 

Próba przełożenia tradycyjnych kursów 1:1 na formę online, i ich podawczy wymiar, to obraz edukacji, który rodzi w nas pytanie o jej jakość i efekty nauczania. Diagnoza już dawno została postawiona: większą wagę należy przyłożyć do rozwoju kompetecji cyfrowych wśród nauczycieli zarówno w szkołach, jak i na uczelniach. Pozostaje pytanie jak się do tego zabrać. 

 

Komisja Europejska w 2017r opublikowała DigiCompEdu, Ramę Kompetencji Cyfrowych Nauczycieli ( Redecer, C., Punie, Y., European Framework for the Digital Competence of Educators, Joint Research Centre, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017). Jest to  wielofunkcyjne i elastyczne narzędzie do wspierania i rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli. Może służyć do planowania i  monitorowania  doskonalenia zawodowego, rozwoju czy ewaluacji.

 

Centrum e-Learningu AGH pracuje nad projektem CUTE, którego celem jest stworzenie strategii wdrażania DigCompEdu w  uczelniach oraz opracowaniem zestawu narzędzi i dobrych praktyk, które mogą wspierać rozwijanie kompetencji nauczycieli akademickich. Wypracowane podczas projektu materiały i doświadczenie pomoże zaplanować rozwój kompetencji cyfrowych począwszy od budowania świadomości, po wdrażanie i ewaluację. Proponowane strategie opracowywane są dla trzech poziomów: władz uczelni, jednostek dydaktycznych i nauczycieli akademickich i mają charakter instytucjonalny. Pożądanym, dalekosiężnym efektem projektu jest więc wdrożenie strategii rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich na poziomie całych instytucji

Strona projektu

English version

 

Co udało nam się do tej pory wypracować?

▶️  Mapping of Local Approaches to DigCompEdu – Raport

▶️  Narzędzie CANVAS do planowania działań włączających rozwój kompetencji cyfrowych do strategii  instytucji szkolnictwa wyższego.

▶️  COMET narzędzie do samo-ewaluacji kompetencji cyfrowych

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej