Co robimy

Competencies for Universities

Competencies for Universities – using Technology in Education

Program: Erasmus+

Realizacja: 1.09.2019-31.08.2022

Partnerzy: University of Copenhagen w roli koordynatora (Dania), Federal Center eEducation (Austria), University of Akureyri (Islandia), Universidad de Murcia (Hiszpania), National University of Ireland, Galway

Partnerzy stowarzyszeni: National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education (Ireland), Irish Universities Association (Ireland)

Cel: doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich w oparciu o ramę kompetencji Digital Competence Framework for Educators.

Rezultaty:

  • mapa drogowa rozwoju kompetencji cyfrowych akademików dla AGH (na bazie DigCompEdu) + pilotaż działań np. kursu online, eduCampa, mapowania kompetencji
  • rekomendacje dla instytucji i kraju jak efektywnie doskonalić kompetencje cyfrowe akademików
  • narzędzie/zestaw narz. wspierających korzystanie z DigComEdu w praktyce.

 

Porównując raporty dotyczące edukacji zdalnej w czasie pandemi, przeprowadzone m.in przez Centrum Cyfrowe (Klimowicz, M., Polskie uczelnie w czasie pandemii, Fundacja Centrum Cyfrowe, Projekt SpołTech, Warszawa 2020), czy Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej ( Ptaszek, G., Stunża, G., Pyżalski, J., Dębski, M., Biegaj, M., Edukacja Zdalna: Co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2020), można zauważyć że jednym z najczęściej poruszanych przez badaczy problemów jest niski poziom kompetencji cyfrowych u nauczycieli. 

 

Próba przełożenia tradycyjnych kursów 1:1 na formę online, i ich podawczy wymiar, to obraz edukacji, który rodzi w nas pytanie o jej jakość i efekty nauczania. Diagnoza już dawno została postawiona: większą wagę należy przyłożyć do rozwoju kompetecji cyfrowych wśród nauczycieli zarówno w szkołach, jak i na uczelniach. Pozostaje pytanie jak się do tego zabrać. 

 

Komisja Europejska w 2017r opublikowała DigiCompEdu, Ramę Kompetencji Cyfrowych Nauczycieli ( Redecer, C., Punie, Y., European Framework for the Digital Competence of Educators, Joint Research Centre, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017). Jest to  wielofunkcyjne i elastyczne narzędzie do wspierania i rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli. Może służyć do planowania i  monitorowania  doskonalenia zawodowego, rozwoju czy ewaluacji.

 

Centrum e-Learningu AGH pracuje nad projektem CUTE, którego celem jest stworzenie strategii wdrażania DigCompEdu w  uczelniach oraz opracowaniem zestawu narzędzi i dobrych praktyk, które mogą wspierać rozwijanie kompetencji nauczycieli akademickich. Wypracowane podczas projektu materiały i doświadczenie pomoże zaplanować rozwój kompetencji cyfrowych począwszy od budowania świadomości, po wdrażanie i ewaluację. Proponowane strategie opracowywane są dla trzech poziomów: władz uczelni, jednostek dydaktycznych i nauczycieli akademickich i mają charakter instytucjonalny. Pożądanym, dalekosiężnym efektem projektu jest więc wdrożenie strategii rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich na poziomie całych instytucji

Strona projektu

English version