Co robimy

Competencies for Universities

Competencies for Universities – using Technology in Education

Program: Erasmus+

Realizacja: 1.09.2019-31.08.2022

Partnerzy: University of Copenhagen w roli koordynatora (Dania), Federal Center eEducation (Austria), University of Akureyri (Islandia), Universidad de Murcia (Hiszpania), National University of Ireland, Galway

Partnerzy stowarzyszeni: National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education (Ireland), Irish Universities Association (Ireland)

Cel: doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich w oparciu o ramę kompetencji Digital Competence Framework for Educators.

Rezultaty:

  • mapa drogowa rozwoju kompetencji cyfrowych akademików dla AGH (na bazie DigCompEdu) + pilotaż działań np. kursu online, eduCampa, mapowania kompetencji
  • rekomendacje dla instytucji i kraju jak efektywnie doskonalić kompetencje cyfrowe akademików
  • narzędzie/zestaw narz. wspierających korzystanie z DigComEdu w praktyce.

Strona projektu