Rada Programowa

Rada Programowa

Skład Rady Programowej Centrum e-Learningu AGH w kadencji 2016-2020.

Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Członkowie Rady Programowej

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

prof. dr hab. inż. Jan Kusiak

prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska

dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.

mgr inż. Szymon Sokół

prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy

dr hab. inż. Jacek Tarasiuk