Rada Programowa

Skład Rady Programowej Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH.

Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Członkowie Rady Programowej

prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak

mgr Agnieszka Chrząszcz

prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

dr inż. Grzegorz Król

prof. dr hab. inż. Jan Kusiak

dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH

mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska