Podstawy prawne

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dn. 27.09.2018, Rozdział 5. Kształcenie na odległość Rozporządzenie – tekst jednolity

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 52/2021 (załącznik nr 1, załącznik nr 2) w sprawie szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzenie Rektora AGH 12/2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany nazwy oraz regulaminu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Załącznik do Zarządzenia/Regulamin Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH