Podstawy prawne

Podstawy prawne

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zmiany Rozporządzenie – zmiany

Obowiązuje od 2019/2020Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów Rozporządzenie

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora AGH 6/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć metodą e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Zarządzenie Rektora
Zarządzenie Rektora AGH 11/2017 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin CeL

Dokumenty pomocnicze

Uchwała nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2016 r. dotycząca pensum dla nauczycieli akademickich AGH, tekst jednolity. Uchwała Senatu
Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin kursów dokształcających
Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin studiów podyplomowych
Zarządzenie Rektora z dnia 27 stycznia 2017 w sprawie bazy Syllabus AGH Zarządzenie Rektora
Zgłoszenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Formularz