Podstawy prawne

Podstawy prawne

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dn. 27.09.2018, Rozdział 5. Kształcenie na odległość Rozporządzenie – tekst jednolity

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 52/2021 (załącznik nr 1, załącznik nr 2) w sprawie szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Zarządzenie Rektora AGH 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin CeL