Webinary

Webinary

Webinary są już powszechnie używane w edukacji. Rozwiązanie to na stałe zagościło w repertuarze dydaktycznym najlepszych uniwersytetów świata. Nie dziwi ten fakt, jeśli uświadomimy sobie liczne korzyści płynące z tej formy prowadzenia zajęć lub innych spotkań online ze studentami jak np. ćwiczenia, seminaria, spotkania projektowe. Również w AGH chcemy propagować wśród pracowników i doktorantów wykorzystanie webinarów w codziennej praktyce dydaktycznej.

Przynajmniej raz w miesiącu prowadzimy otwarty webinar o tematyce związanej z e-learningiem akademickim, trendami w nauczaniu czy nowymi technologiami w dydaktyce. Staramy się, aby były one dla uczestników inspiracją do własnej eksploracji potencjału webinarów. Dlatego dbamy o to, żeby były one ciekawe, interaktywne i angażujące grupę do współpracy. Stale rozwijamy również bazę narzędziową, wspierającą pracowników i doktorantów AGH w samodzielnej realizacji zajęć w formie webinarów.