Tutoring

Co to jest tutoring

Co to jest tutoring

Tutoring to forma nauczania oparta na indywidualnej relacji osoby prowadzącej (tutora/tutorki) i osoby studiującej, czyli tutoranta/tutorantki.

Tutoring daje szansę nawiązania indywidualnej relacji mistrz-uczeń, która od wielu lat jest uznawana za najefektywniejszą formę nauki. Tutoring jest formą spersonalizowaną, co oznacza, że nie tylko tematyka, ale również metody pracy dostosowane są do konkretnego tutoranta/tutorantki, uwzględniając indywidulane możliwości, potrzeby i talenty.

 

Jak działa tutoring

Osoba prowadząca tutoring, na podstawie rozmowy z tutorantem lub tutorantką, projektuje program spotkań (tutoriali), pozwalający na osiągnięcie celów istotnych dla swojego podopiecznego.

Czas pomiędzy tutorialami przeznaczony jest na indywidualną pracę tutoranta/tutorantki nad wspólnie wytyczonymi celami. Odbywające się cyklicznie w trakcie semestru tutoriale obejmują długą rozmowę nad postępem pracy, wskazywanie kierunków i omawianie pojawiających się problemów.

Cele tutorialu mogą być rozwojowe, nastawione na szeroko pojęty rozwój osobisty tutoranta lub naukowe, nastawione na zdobycie konkretnych umiejętności lub wiedzy.

 

Co mówią tutoranci i tutorantki?

Indywidualne podejście tutora do studenta pozwala na rozwinięcie się na różnych płaszczyznach nie tylko temacie który wspólnie obierzecie. Spotkania prowadzone są w odmiennej atmosferze niż inne zajęcia z którymi mieliście styczność dotychczas.
Naprawdę super sprawa, można wiele się nauczyć, popracować przy ciekawym projekcie i do tego dowiedzieć się czegoś o sobie. Tak powinny wyglądać studia.

 
 
 
 

Co daje tutoring

Tutoring jest jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem, które wzbogaca wszystkie zaangażowane w niego osoby. Może być źródłem zdobywania specjalistycznej wiedzy, inspiracji, czy też sposobem na poznanie swoich słabych i mocnych stron.

Tutoring pozwala na poruszenie kwestii istotnych dla osób studiujących, w sposób maksymalizujący efektywność zdobywania wiedzy. Zarówno tempo pracy, jak i stosowane metody dydaktyczne dopasowywane są do możliwości i preferencji tutorantek/tutorantów.

 

Co mówią tutorzy i tutorki?

Tutoring to nie tylko możliwość rozwoju dla tutee ale też dla samego tutora. Każde takie spotkanie, które budowane jest na fundamencie zaufania i współpracy pozwala poszerzyć własne horyzonty i rozwijać wrażliwość na drugiego człowieka. Moim zdaniem tutoring jest miejscem właśnie takiego spotkania.

dr Katarzyna Klimkiewicz