Tutoring

Historia tutoringu w AGH

Historia tutoringu w AGH

Projekt Power

W latach 2018–2020 w AGH realizowany był program Mistrzowie Dydaktyki (POWR.04.03.00-00-0074/17). Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przeprowadzono wstępne opracowanie koncepcji wdrożenia nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży.

Dwudziestu nauczycieli akademickich z większości wydziałów AGH, biorąc udział w projekcie, wyjechało na kilkutygodniowe wizyty studyjne do renomowanych europejskich uczelni, podczas których w praktyce uczyli się metody tutoringu. Po powrocie realizowali oni pierwszy cykl zajęć tutoringowych w AGH.

Projekt o wartości 293 tys. zł w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej zakończył się w grudniu 2020 roku. Kierownikiem projektu był dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, a obsługę administracyjną projektu prowadziła mgr Małgorzata Bartyś.

 

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

W 2019 roku MNiSW przeprowadziło pierwszy konkurs Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). AGH zostało jednym z beneficjentów tego konkursu. Ponieważ okres rozpoczęcia realizacji projektu IDUB zbiegał się w czasie z zakończeniem projektu Mistrzowie Dydaktyki, wdrożenie regularnego systemu tutoringowego w AGH wpisano w ramy projektu IDUB AGH w części kształceniowej projektu (zadanie D14). Od 2020 roku wdrożenie i rozwój kształcenia metodą tutoringu odbywa się w ramach realizacji projektu IDUB. Obejmuje zarówno szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej, jak i zajęcia tutoringowe dla osób studiujących.

 

Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

W 2022 roku w ramach projektu MEiN Doskonałość Dydaktyczna Uczelni realizowany jest program Akredytowanego Praktyka Tutoringu dla osób aktywnie zaangażowanych w tutoring.

 

Co mówią tutoranci i tutorantki?

Dzięki tutoringowi można nawiązać współpracę partnerską z pracownikami naukowymi, doświadczyć innego typu kształcenia w porównaniu do wykładów i zajęć ćwiczeniowych.
Osobiście uważam, że tutoring poszerzył moje horyzonty i był najlepszą formą edukacji jaką dotychczas odbyłem.


 

Co mówią tutorzy i tutorki?

Cudowny program – i dla nich i dla nas. Wymaga od nas wysiłku intelektualnego na najwyższym poziomie, – bo mamy partnerów równych po drugiej stronie. Dzieli nas różnica wieku i doświadczenia ale łączy ta ciekawość świata – i to jest piękna symbioza.

dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska