Tutoring

Kontakt

Kontakt

Koordynatorem tutoringu w AGH jest dr hab. inż. Jacek Tarasiuk.

We wszystkich sprawach związanych z tutoringiem proszę pisać na adres: tutoring@agh.edu.pl.