Tutoring

Rodzaje tutoringu w AGH

Rodzaje tutoringu w AGH

Tutoring rozwojowy

To zajęcia, w których następuje rozpoznanie mniej lub bardziej nieuświadomionego potencjału i talentów tutoranta/tutorantki, wskazanie i rozwój pozytywnych cech charakteru i „talentów” przydatnych w życiu, nauce i karierze, rozbudzenie zainteresowań, wzrost samoświadomości sprzyjający podejmowaniu lepszych decyzji życiowych i zawodowych.

Tutoring rozwojowy zmierza do dostrzeżenia w sobie nowych możliwości i umiejętności oraz umożliwia ich początkowy, bezpieczny trening pod okiem bardziej doświadczonych członków społeczności akademickiej.

 

Tutoring naukowy

To zajęcia, które koncentrują się na pogłębianiu wiedzy i/lub umiejętności w jakiejś wybranej dyscyplinie naukowej.

Zazwyczaj tutoring koncentruje się na jednym wybranym problemie lub zagadnieniu, które tutorant/tutorantka zgłębia pod opieką swojego opiekuna będącego specjalistą w tej dziedzinie. Dzięki bezpośredniej relacji z tutorem/tutorką nauka odbywa się w formie i tempie dostosowanych do potrzeb tutoranta/tutorantki.

 

Co mówią tutoranci i tutorantki?

Najlepsza z możliwych okazji, aby zapoznać się z prawdziwym życiem naukowca. Wymiana poglądów, opinii, doświadczeń i anegdot z doświadczonym dydaktykiem jest czymś bezcennym dla młodego człowieka.
Zajęcia tutoringu rozwojowego dają szansę na spojrzenie na naukę z innej perspektywy. Poszerzają horyzonty, proponują nowe rozwiązania do efektywnej pracy.

 
 

Co mówią tutorzy i tutorki?

Tutoring jest jak lot szybowcem – wbijasz się coraz wyżej, dostrzegasz szersze perspektywy, piękne horyzonty, a to wszystko w spokojnym tempie i w towarzystwie przyjemnych doznań.

dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk