Jak pracujemy


Metodyka

Metodyka

Każde zajęcia, warsztaty, wykład czy lekcję trzeba najpierw zaplanować i zaprojektować bez względu na to, czy odbywają się one w sali wykładowej czy na platformie e-learningowej. Modyfikacja metod pod kątem specyfiki środowiska online oraz stosowanie nowych rozwiązań swoistych dla e-learningu prowadzi do kształtowania się nowej dyscypliny: projektowania w e-learningu. Ten szeroki temat obejmuje wykorzystanie technologii w tworzeniu zajęć, ale także pozostawia miejsce na pewną dozę eksperymentów, prób, błędnych decyzji i trudnych wniosków – czyli stały rozwój.

Każdy kto projektował kurs czy warsztaty wie, jak trudne jest przygotowanie ćwiczenia, które zaangażuje uczestników i umożliwi im zdobycie konkretnej umiejętności czy wiedzy.

Chętnie dzielimy się tym, co wiemy i uważamy za szczególnie wartościowe dla metodyki nauczania on-line. Bazujemy zarówno na własnych doświadczeniach (kilkanaście edycji kursów e-learningowych z zakresu projektowania i prowadzenia zajęć e-learningowych, warsztaty z zastosowania technologii, udział pracowników w studiach podyplomowych on-line), jak i pracy innych ośrodków, naukowców i praktyków.
Zakorzeniona w cyklu Kolba, refleksja jest bardzo ważnym elementem procesu uczenia się. Pozwala na przemyślenie doświadczenia i wyciągnięcie z niego wniosków dla siebie. Chociaż spowalnia uczenie się, to czyni je jednocześnie głębszym i bardziej wartościowym. Dlaczego jest tak istotna? Bo jest procesem aktywnym, angażującym, samodzielnym i świadomym. Trening refleksyjny umożliwia uczącemu się stałe odwoływanie się do swoich odczuć i wrażeń oraz podejmowanie działań, które wpłyną na zwiększenie efektywności i skuteczności uczenia się.

Stwarzamy warunki do uczenia się, wykorzystując nowoczesne technologie. Naszym zdaniem najtrudniejsze jest znalezienie równowagi między tym, co niezbędne do uczenia się, tym co pomocne, a tym co jest jedynie dodatkiem urozmaicającym pracę online. Dlatego stosujemy w praktyce różne koncepcje dydaktyczne i modele projektowania, eksperymentujemy i wyciągamy wnioski. Budowanie środowiska uczenia się w oparciu o dostępne, otwarte narzędzia jest dla nas priorytetem zaś optymalizacja wykorzystania narzędzi ze względu na możliwości (ang. affordances) oraz pod kątem celów kształcenia, efektów i profilu grupy docelowej zawsze stanowi dla nas wyzwanie.