ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Odwrócone zajęcia z matematyki stosowanej

Jednym słowem

Studenci byli lepiej przygotowani do zajęć niż w latach wcześniejszych i poświęcali przedmiotowi więcej czasu. Studenci niekiedy byli niezadowoleni z ilości czasu (okazywała się bardzo duża) poświęcanej materiałowi ONLINE (ta kwestia wymaga jeszcze przemyślenia).

Twórca/Twórcy:

Chołda Piotr

Cel dydaktyczny

Celem zastosowania odwróconego nauczania było zwiększenie zaangażowania osób studiujących w proces uczenia się i przygotowywania do zajęć, rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się oraz wspieranie bardziej efektywnego przygotowania się do zajęć, a w konsekwencji – aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Metoda Odwrócona klasa [Flipped classroom]
Kontekst Przedmiot: Matematyka w projektowaniu sieci i systemów, sem. 2 st. II st. Teleinformatyka Tematyka: teoria grafów oraz metody optymalizacji (w oparciu o programowanie liniowe) w zastosowaniach do projektowania sieci telekomunikacyjnych. Odwrócone nauczanie zostało zastosowane w ramach ćwiczeń audytoryjnych (prowadzonych z użyciem komputerów).
Przebieg

Materiał wykonywany w formie obowiązkowego zadania domowego przed ćwiczeniami („ONLINE”): mini-tutoriale przemienne z wykonywalnym kodem (także do modyfikacji przez studenta) w celu wprowadzenia podstawowych koncepcji oraz umiejętności.

Materiał ONLINE był wystawiany tydzień przed zajęciami jako aktywność UPEL. Studenci odsyłali wykonane zadania, które były losowo sprawdzane.

Materiał na ćwiczenia („offline”) to zestaw zadań wykonywanych najpierw samodzielnie, później w grupie i z opcją nieobowiązkowego zadania domowego.

Materiały na ćwiczenia („offline”):

(a) zadanie wykonywane najpierw samodzielnie (powtórka, zadanie podobne do tego rozwiązywanego ONLINE);

(b) później rozbudowane zadanie do rozwiązania w grupie (twórcze rozwinięcie problemów znanych z ONLINE, ale też trudniejsze niż zadanie do samodzielnego rozwiązania);

Po zadaniu wykonywanym grupowo: wspólna analiza rozwiązań i dyskusja (dlaczego? co można zmienić? co z tego wynika? itp.);

Dalsza praca polegała na: opcjonalnym, nieobowiązkowym (bo uzupełniającym o dodatkowe treści) zadaniu domowym, które stanowiło nietrywialny i twórczy problem do rozwiązania, np. trudne zadanie optymalizacji.

Materiały to notebooki Google Colab. Z materiałami można zapoznać się w katalogu dostępnym w Internecie (materiały wystawiane studującym): http://tiny.cc/cholda_flipped_2023

Korzyści

Poprzednie doświadczenia dydaktyczne były zniechęcające: studenci studiów magisterskich nie zawsze chętnie uczą się przedmiotów teoretycznych, w związku z tym przychodzą nieprzygotowani na zajęcia ćwiczeniowe. To sprawiało, że zajęcia były bezcelowe.

Dzięki zastosowaniu metody odwróconej klasy osoby studiujące już przed ćwiczeniami uczyły się pewnych elementów koncepcyjnych odnoszących się do optymalizacji sieci oraz obsługi tych koncepcji z użyciem oprogramowania Python (pakiety pulp, cplex, networkx).

Dzięki metodzie praca w trakcie ćwiczeń była bardziej efektywna: nie trzeba było żmudnie tłumaczyć podstawowych koncepcji oraz ćwiczyć prostych umiejętności, które studenci nabywali wcześniej.

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej