ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Metoda problemowa [Problem based learning]

Opracowanie: Karolina Kaczmarska

W dwóch słowach

Metoda Problem-Based Learning (PBL) obejmuje następujące etapy:

  • Identyfikacja problemu: osoby studiujące są wprowadzane do autentycznego problemu, który staje się centrum ich uczenia się. 
  • Badanie i analiza: osoby studiujące pracują w grupach, aby zbadać problem, analizować istotne informacje i zgłębiać wiedzę. Poszukują odpowiedzi na pytania badawcze i identyfikują kluczowe aspekty problemu.
  • Rozwiązywanie problemu: osoby studiujące opracowują propozycje rozwiązań problemu, wykorzystując zdobytą wiedzę.
  • Prezentacja i dyskusja: osoby studiujące prezentują swoje rozwiązania przed grupą i uzasadniają swoje wybory. W grupie  analizują i oceniają różnorodność perspektyw, co prowadzi do głębszego zrozumienia problemu i krytycznego myślenia.

Osoby studiujące uczestniczące w nauczaniu metodą PBL szybko zorientują się, że to proces skoncentrowany na nich. Zajęcia będą postrzegać jako atrakcyjne i satysfakcjonujące, co przekłada się na lepsze zrozumienie materiału, poczucie odpowiedzialności i wzrost motywacji wewnętrznej do dalszej nauki. Studenci i studentki uczą się, jak radzić sobie z rzeczywistymi sytuacjami zawodowymi. Problem Based Learning jest podejściem edukacyjnym, które skupia się na rozwijaniu pożądanych na rynku pracy kompetencji przyszłości, np. umiejętności myślenia krytycznego, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz pracy zespołowej.

Do jakich form zajęć pasuje?

Metoda PBL doskonale sprawdzi się na zajęciach, które wymagają praktycznego rozwiązywania problemów i zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce. Może być stosowana w różnych dziedzinach nauki, takich jak nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, medycyna, zarządzanie i wiele innych

Przykład

W cyklu czterech ćwiczeń laboratoryjnych w obszarze inżynierii materiałowej (każde ćwiczenie to osobny problem badawczy) osoby studiujące mają przeprowadzić badania wybranych tworzyw sztucznych, z którego wykonane są różne elementy samochodu, i wydać rekomendacje dla potencjalnego klienta z branży automotive lub sporządzić ekspertyzy dotyczące: gęstości, twardości, czasu indukcji utleniania, emisji szkodliwych produktów rozkładu termicznego wybranych tworzyw sztucznych. Przebieg ćwiczeń symuluje pracę badawczą w komercyjnym laboratorium na zlecenie wymagającego klienta, a osoby studiujące tworzą eksperckie zespoły badawcze. 

Zespoły (3-5 os.) na swoich stanowiskach prowadzą badania kontrolne materiałów zgodnie z obowiązującymi normami i oceniają właściwości tworzyw w stanie wyjściowym i po eksploatacji. Do dyspozycji uczestników zajęć nieprzetworzone granulaty polimerów oraz oryginalne wyeksploatowane części samochodowe. Eliminują próbki, które nie spełniają wymogów badania według normy. Następnie rozpatrują możliwy wpływ dodatków do tworzyw sztucznych i analizują właściwości wyjściowych tworzyw sztucznych i oraz zmiany powstałe na skutek typowego użytkowania. Pracując w grupach, osoby studiujące proponują sposoby doskonalenia zastosowania tworzyw sztucznych w motoryzacji, zwracając uwagę na przetwórstwo, trwałość i aspekty ekologiczne. Ostatecznym rezultatem jest opracowanie z każdego z czterech tematów raportów z badań / ekspertyzy wraz z rekomendacjami dotyczącymi zastosowania wybranych tworzyw sztucznych w motoryzacji i zaleceniami dot.  dalszej współpracy badawczej. 

W tym przykładzie nauczyciel pełni kluczową rolę organizatora i przewodnika. Nadzoruje proces przeprowadzania badań, zapewniając zgodność z obowiązującymi normami i wspierając studentów w analizie wyników. Prowadzący również inspiruje dyskusję nad wynikami, a także zachęca do twórczego myślenia studentów w kwestii doskonalenia zastosowania tworzyw sztucznych w motoryzacji. W fazie końcowej, to nauczyciel jest odpowiedzialny za ocenę opracowanych raportów z badań/ekspertyz oraz rekomendacji dotyczących zastosowania wybranych tworzyw sztucznych.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj krótki film o PBL, zapoznaj się z dobrymi praktykami w tej metodzie i zainspiruj się przykładami jej zastosowania. Sprawdź, co nowego w PBL.

Również mogą Cię zainteresować

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej