ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

POWER 3.5

Prowadzą:
Anna Bajer-Leńczowska

2012-2020

Program: POWER

Opis projektu:

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski-Prorektor ds. Współpracy

Okres realizacji: 2018.09.01 – 2022.08.31

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN
Wkład własny: 1 185 610,00 PLN

Cele projektu:

Cele projektu i zaplanowane działania służą realizacji celów POWER i wpisują się w realizację celów szczegółowych działania 3.5.

W ramach projektu powstaną nowe kierunki i specjalizacje studiów, w tym w języku angielskim. Do prowadzenia części zajęć zostaną zaproszeni wykładowcy zagraniczni. Realizowane programy kształcenia zostaną dostosowane do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych przez wprowadzenie nowych przedmiotów lub modyfikację sposobu realizacji dotychczasowych.

Studenci zostaną wyposażeni w kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych i językowych, zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje zawodowe i społeczne, wspólnych zajęciach z pracodawcami oraz wizytach studyjnych.
Zapoznaniu się z rynkiem pracy będą służyły również zaplanowane staże zawodowe.

Częścią ZPR AGH są działania skierowane do kadry dydaktycznej, w wyniku których pracownicy dydaktyczno-naukowi podniosą kompetencje dydaktyczne poprzez dedykowane szkolenia oraz staże dydaktyczne, językowe, informatyczne wpływające na poprawę jakości oferowanego kształcenia.

Zaplanowano również szkolenia dla pracowników pełniących funkcje administracyjne podnoszące kompetencje z obszaru zarządzania, finansów, prawa, zamówień publicznych oraz szkolenia językowe.

ZPR AGH przewiduje unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni, tak by jej funkcjonalność była dostosowana do efektywnego zarządzania uczelnią kształcącą na studiach wszystkich typów ok. 40 000 studentów rocznie.

Zrealizowane zadania:

  1. Podnoszenie​ k​ompetencji​ k​adry​ administracyjnej:

User experience and product design 2019/2020

Marketing internetowy 2020/2021

Change Management Foundation 2022

Budowanie efektywności zespołu w oparciu o wybrane praktyki Management 3.0 2022

Management 3.0 2022

2. Tworzenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych:

Opracowanie wersji mobilnej  serwisu do tworzenia i publikacji e-podręczników „Open AGH”

Opracowanie i implementacja systemu zależności treści e-podręczników

Przygotowanie wersji open source serwisu „Open AGH e-podręczniki” do upowszechnienia w środowisku akademickim

Rozbudowa i dalsze rozwijanie uczelnianego repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych – Open AGH

Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych tj. e-podręczników akademickich:

„Metoda Elementów Skończonych” autorstwa prof. dr hab. Maciej Paszyński

„Podstawy Chemii polimerów” autorstwa Edyta Proniewicz, Halina Krawiec, Maria Starowicz, Urszula Lelek-Borkowska, Dominika Święch 2020

„Fotowoltaika” autorstwa Konstanty Marszałek, Katarzyna Dyndał, Gabriela Lewińska 2020

„Podstawy Chemii nieorganicznej” autorstwa  Halina Krawiec, Maria Starowicz, Urszula Lelek-Borkowska,  2021

3. Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego (usługa wideokonferencji oraz zakup serwera)

Powiązane z projektem

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej