ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

StudES

Prowadzą:
Paula Hmiedat

Studes

Program: Erasmus+

Koordynator: University of Belgrade

Partnerzy: Centrum e-Learningu AGH, University of Maribor

Cel: wsparcie procesu przekształcania obecnego cyfrowego środowiska uczenia się w bardziej efektywne i pozytywne zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i studentów

Rezultaty:

  • Zestaw rekomendacji na rzecz zwiększenia gotowości cyfrowej w szkolnictwie wyższym.
  • Szkolenie online dla nauczycieli poświęcone doskonaleniu warsztatu dydaktycznego w środowisku cyfrowym
  • Standardy jakości i wytyczne dotyczące skutecznego nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym.

Przymusowe kształcenie zdalne, spowodowane przez pandemię, pozwoliło dostrzec potencjał cyfrowych technologii w edukacji, zarówno przez studentów, jak i nauczycieli. Nauczyciele akademiccy musieli szybko dostosować swoje programy i materiały do nowego, cyfrowego środowiska uczenia, często nie mając w tej dziedzinie odpowiedniego przygotowania. Aby wykorzystać i wzmocnić wiedzę i umiejętności zdobyte podczas tego okresu, oraz aby zapewnić skuteczne nauczanie w cyfrowym środowisku, niezbędne jest wyposażenie kadry akademickiej w wiedzę i narzędzia umożliwiające przekształcenie i tworzenie edukacyjnych doświadczeń i treści odpowiednich dla nauczania zdalnego.

Centrum e-Learningu wraz z partnerami z Uniwersytetu w Belgradzie i Uniwersytetu w Mariborze pracuje w projekcie StudES nad stworzeniem zestawu rekomendacji, opartych o badania nad cyfrowym środowiskiem nauczania i uczenia się, które mogą stanowić punkt odniesienia do budowania efektywnego i stymulującego cyfrowego środowiska nauczania na uczelniach wyższych. Posłużą one także jako wytyczne do opracowania scenariusza asynchronicznego, interaktywnego kursu online dla nauczycieli akademickich, którego treści skupione są na podnoszeniu kompetencji projektowania efektywnych materiałów i doświadczeń edukacyjnych w środowisku cyfrowym z naciskiem na wzmacnianie zaangażowania studentów, dbania o ich dobrostan cyfrowy i efektywne uczenie się. Oprócz kursu, który dedykowany jest nauczycielom, w projekcie planujemy wypracować standardy jakości nauczania w środowisku cyfrowym w uczelniach jako gotowy, usystematyzowany instrument do adaptacji w lokalnym kontekście edukacyjnym

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej