Co robimy

Warsztaty

Warsztaty

Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, prowadząc warsztaty i szkolenia dla instytucji edukacyjnych, stowarzyszeń czy fundacji.

Zgodnie z zasadą „teach what you preach” nasze warsztaty łączą solidną dawkę praktyki i doświadczania z wiedzą i jej refleksyjnym przetwarzaniem. Unikamy pogadanek na rzecz aktywnych i angażujących ćwiczeń. Jeśli jednak wolisz krótki, esencjonalny wykład czy prezentację, to także potrafimy go przygotować.

Techniczne

Przygotowujemy i prowadzimy kursy na platformie Moodle, a zdobytym doświadczeniem dzielimy się nie tylko z pracownikami AGH ale z całą społecznością akademicką. Proponujemy szkolenia zarówno z podstaw tworzenia kursów na Moodle, jak i nieco bardziej zaawansowanych funkcjonalności. W dowolnej opcji czasowej możemy przeprowadzić szkolenia z konfiguracji i uruchomienia kursu, dodawania wybranych zasobów, komunikacji online, organizacji grup na kursie, testów, zaawansowanych metod oceniania zadań, wykorzystania dziennika ocen czy warsztatów. Nasze szkolenia z Moodla, choć techniczne, zawsze mają podbudowę dydaktyczną i wynikają z rzeczywistych potrzeb nauczycieli akademickich.

Dydaktyczne

Projektowanie kursów i szkoleń mieszanych | Proponujemy dwudniowe szkolenie (16h) poprzedzone tygodniowym kursem online (5h), na którym zaprojektujemy kurs oparty o interakcje i komunikację. Ponieważ bliska jest nam idea design thinking, uczestnicy szybko dochodzą do fazy wdrożenia, planując konkretne ćwiczenia w strukturze kursu.
Webinary | Podczas 4-godzinnych warsztatów przygotujemy cię do zaprojektowania i poprowadzenia twojego webinaru. Poprowadzisz go w małej, kameralnej grupie, a informacja zwrotna na zakończenie pomoże ci udoskonalić swój projekt.
Informacja zwrotna | Dobrze przygotowana i uważnie przekazana jest jednym z potężniejszych narzędzi w warsztatcie edukatora. Wspiera realizację celu i pomaga uczącym obserwować własne postępy. W trakcie warsztatów uczymy jak ją budować, jak przekazywać i jak dobrze skonstruować ją w relacji do wybranego celu kształcenia.
Praca grupowa online | Realizacja bardziej złożonych celów dydaktycznych jest możliwa online. Poznasz sposoby organizacji efektywnej pracy grupowej, zdobędziesz doświadczenie i zaprojektujesz własne ćwiczenia grupowe.

Otwarte zasoby

OZE w praktyce nauczyciela akademickiego | Podczas 2-godzinnych warsztatów przygotujemy cię do korzystania z otwartych zasobów zgodnie z warunkami licencji na jakich zostały opublikowane. Zrozumiesz różnicę pomiędzy publikacją online, a otwartą publikacją (online), poznasz masę ciekawych miejsc w sieci z zasobami do różnych przedmiotów oraz dowiesz się,  jak łączyć ze sobą otwarte treści i jak publikować własne.

OZE Rentgen | To 5-dniowe wyzwanie, podczas którego przygotujemy cię do efektywnego korzystania z otwartych zasobów. Po Rentgenie będziesz wiedzieć jak szukać, selekcjonować, ponownie wykorzystać, dzieleć się oraz oceniać jakość otwartych zasobów online przydatnych dla prowadzonego przedmiotu.

Masz pytanie? Skontaktuj się!

Tel. 12 617 3769 e-mail cel@agh.edu.pl

Szkolimy

Politechnika Łódzka Politechnika Krakowska Ideatorium Uniwersytet Gdański Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi UJ Ośrodek Rozwoju Edukacji Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Centrum Edukacji Obywatelskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Koalicja Otwartej Edukacji