ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Wystąpienia

Wystąpienia

2020

Nadeszła niezaproszona. Cyfrowa rewolucja na Uczelni, Chrząszcz A., Baran W., Kusiak J., wystąpienie na konferencji VU2020 Uniwersytet Wirtualny, 14.12.2020 Warszawa.

Kompetencje cyfrowe nauczycieli akademickich, Hmiedat P., Kongres Rozwoju Edukacji, 18.11.2020, Warszawa.

Hakaton Edu Szok, Chrząszcz A., Baran W., wystąpienie i sesja mentoringowa Wydział Humanistyczny AGH, 29.05.2020, Kraków.

Nadeszła niezaproszona. Cyfrowa rewolucja na Uczelni, Chrząszcz A., Baran W., wystąpienie na konferencji Digital (R)evolution. Best Management Practices In Progress, 5.06.2020, Kraków.

2019

Impact of OER MOOC on academic teaching practice in Poland, Grodecka K., wystąpienie na konferencji Open Education Global, 27-29.11.2019, Mediolan, Politecnico di Milano.

Mini-MOOC AGH o Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Grodecka K., wystąpienie na konferencji Cyfryzacja Edukacji na Uczelniach Przyrodniczych, 20.11. 2019, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Nie takie RODO straszne – o projektowaniu i wdrażaniu obowiązkowego kursu on-line dla pracowników uczelni, Tworzewska-Pozłutko B., wystąpienie na Konferencji Akademia Online, 24.10.2019, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Is it possible to implement the law in an engaing and effective manner? Case study on the example of the General Data Protection Regulation at the university, Baran W., wystąpienie na konferencji Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, 14-15.10.2019 Katowice i Sosnowiec

Moodle a rekrutacja studentów, Kusiak J., Tworzewska-Pozłutko B., wystąpienie na konferencji eTechnologie w Kształceniu Inżynierów, 19-20.09.2019, Politechnika Gdańska.

Zaprojektuj motywację, czyli jak przygotować kurs, na którym aż chce się uczyć!, Baran W., warsztaty dydaktyczne na konferencji eTechnologie w Kształceniu Inżynierów, 19-20.09.2019, Politechnika Gdańska.

2018

Czy warto pracować grupowo online ze studentami?, Chrząszcz A., Grodecka K., Tworzewska-Pozłutko B.,  wystąpienie na Konferencji Ideatorium, 25-26.06.2018, Uniwersytet Gdański

e-Podręczniki OPEN AGH z perspektywy studentów i pracowników AGH po 5 latach od wdrożenia Grodecka K., Kusiak J.,Chrząszcz A., wystąpienie na Konferencji UV2018 Uniwersytet Wirtualny 2018 Model – Narzędzia – Praktyka, 20-21.06.2018, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ClickMeeting vs. Openmeetings w e-learningu akademickim – co wybrało CeL AGH, Damasiewicz-Gargol J, wystąpienie na konferencji MoodleMoot, 3-4.06.2018, Podlesice

Obowiązkowe szkolenie dla studentów z e-learningu – doświadczenia AGH, Tworzewska-Pozłutko B., wystąpienie na konferencji MoodleMoot, 3-4.06.2018, Podlesice

Open AGH e-textbooks for STEM Lesson learnt, Grodecka K., Kusiak J., Chrząszcz A. wystąpienie na konferencji Open Education Global 2018, 24-26.04,  TU Delft

Open AGH e-Podręczniki po 5 latach od wdrożenia, Grodecka K., Kusiak J., wystąpienie na konferencji eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, 19-20.04.2018, Akademia Górniczo-Hutnicza

Jak zaangażować nauczycieli akademickich w uczenie się online, Tworzewska-Pozłutko B.,wystąpienie na konferencji eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, 19-20.04.2018, Akademia Górniczo-Hutnicza

2017

Jak robić dobry e-learning w AGH, Kusiak J, Tworzewska-Pozłutko B., Chrząszcz A., seminaria wydziałowe w AGH

Dydaktyka akademicka – odpowiedzi na pytania (nie)dyskretne, Kusiak J., wystąpienie na konferencji eTEE, e-Technologie w Kształceniu, 26-27 kwietnia 2017 r. Politechnika Gdańska, Gdańsk

My lifelong learning managment, Chrząszcz A., wystąpienie na konferencji EADTU European Association of Distance Teaching Universities, 25-27 października 2017 r., Open University Milton Keynes

Suppot framework for online teachers at AGH-UST, Kusiak J., Tworzewska-Pozłutko B., wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” 16-17 października 2017 r. Uniwersytet Śląski, Cieszyn

Godziny kontaktowe jako klucz do zrozumienia e-learningu akademickiego, Tworzewska-Pozłutko B., wystąpienie na konferencji Moodle Moot, 19-20 maj 2017, Złoty Potok

Co dydaktyk może wyczytać z analityki, Chrząszcz A., Tworzewska-Pozłutko B., Grodecka K., wystąpienie na konferencji Moodle Moot, 19-20 maj 2017, Złoty Potok

2016

Doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich AGH, Tworzewska B., Chrząszcz A., Grodecka K., wystąpienie na konferencji eTEE, e-Technologie w Kształceniu, 11.04.2016, Kraków

Lekcja w służbie GOPR, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz, wystąpienie na konferencji MoodleMoot, 19.05.2016, Podlesice

Pick’n’use – szkolenia z e-learningu w AGH, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz, wystąpienie na konferencji MoodleMoot, 19.05.2016, Podlesice

Zaangażuj się w uczenie – lekcja na platformie Moodle, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz, wystąpienie na konferencji Ideatorium, 16.06.2016, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Koncepcja wsparcia rozwoju dydaktycznego nauczycieli akademickich w AGH, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz, wystąpienie na konferencji Ideatorium, 16.06.2016, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Mechanizm zapewnienia jakości otwartych e-podręczników
, Michalik Kazimierz, Piotr Pedrycz, Karolina Grodecka, Jan Kusiak, występenie na XVI Konferencji Uniwersyety Wirtulany, 22-23 czerwca 2016, Politechnika Warszawska.

My Lifelong Learning Management, Agnieszka Chrząszcz, wystąpienie na Konferencji FREREF, 23.9.2016, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Technologie i dydaktyka. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich AGH, Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Wystąpienie na konferencji Ars Docendi, 26.09.2016, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

„60%”, Tworzewska-Pozłutko B. Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka, wystąpienie na konferencji Kongres Rozwoju Edukacji, 24.11.2016, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

Dydaktyka akademicka. Pytania (nie)dyskretne, Kusiak J., Konferencja eTEE e-Technologie w Kształceniu, 30.04.2015, Politechnika Gdańska, Gdańsk

2015

GOPR on the line, Chrząszcz A., Grodecka K., Kongres Rozwoju Edukacji, 19.11.2015, Szkoła główna Handlowa, Warszawa

Quality and openness – open academic e-textbooks for STEM, Grodecka Karolina, Kusiak Jan, Wystąpienie na konferencji Open Education Consortium Summit, 23-25 kwietnia 2014, Ljubljana, Słowenia.

cMOOC in e-learning design for VET etachers: mapping professional competences online, Chrzaszcz Agnieszka, Vuk Branka, Wystąpienie na konferencji EDEN „e-Learning at Work and Workplace”, 10-11 czerwca 2014, Zagrzeb, Chorwacja,

Warsztaty e-Portfolio, Chrząszcz Agnieszka, Tworzewska Beata, Konferencja Online Educa Berlin 2015.

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej