Co robimy

Wystąpienia

Wystąpienia

2018

Czy warto pracować grupowo online ze studentami?, Chrząszcz A., Grodecka K., Tworzewska-Pozłutko B.,  wystąpienie na Konferencji Ideatorium, 25-26.06.2018, Uniwersytet Gdański

e-Podręczniki OPEN AGH z perspektywy studentów i pracowników AGH po 5 latach od wdrożenia Grodecka K., Kusiak J.,Chrząszcz A., wystąpienie na Konferencji UV2018 Uniwersytet Wirtualny 2018 Model – Narzędzia – Praktyka, 20-21.06.2018, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ClickMeeting vs. Openmeetings w e-learningu akademickim – co wybrało CeL AGH, Damasiewicz-Gargol J, wystąpienie na konferencji MoodleMoot, 3-4.06.2018, Podlesice

Obowiązkowe szkolenie dla studentów z e-learningu – doświadczenia AGH, Tworzewska-Pozłutko B., wystąpienie na konferencji MoodleMoot, 3-4.06.2018, Podlesice

Open AGH e-textbooks for STEM Lesson learnt, Grodecka K., Kusiak J., Chrząszcz A. wystąpienie na konferencji Open Education Global 2018, 24-26.04,  TU Delft

Open AGH e-Podręczniki po 5 latach od wdrożenia, Grodecka K., Kusiak J., wystąpienie na konferencji eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, 19-20.04.2018, Akademia Górniczo-Hutnicza

Jak zaangażować nauczycieli akademickich w uczenie się online, Tworzewska-Pozłutko B.,wystąpienie na konferencji eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, 19-20.04.2018, Akademia Górniczo-Hutnicza

2017

Jak robić dobry e-learning w AGH, Kusiak J, Tworzewska-Pozłutko B., Chrząszcz A., seminaria wydziałowe w AGH

Dydaktyka akademicka – odpowiedzi na pytania (nie)dyskretne, Kusiak J., wystąpienie na konferencji eTEE, e-Technologie w Kształceniu, 26-27 kwietnia 2017 r. Politechnika Gdańska, Gdańsk

My lifelong learning managment, Chrząszcz A., wystąpienie na konferencji EADTU European Association of Distance Teaching Universities, 25-27 października 2017 r., Open University Milton Keynes

Suppot framework for online teachers at AGH-UST, Kusiak J., Tworzewska-Pozłutko B., wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” 16-17 października 2017 r. Uniwersytet Śląski, Cieszyn

Godziny kontaktowe jako klucz do zrozumienia e-learningu akademickiego, Tworzewska-Pozłutko B., wystąpienie na konferencji Moodle Moot, 19-20 maj 2017, Złoty Potok

Co dydaktyk może wyczytać z analityki, Chrząszcz A., Tworzewska-Pozłutko B., Grodecka K., wystąpienie na konferencji Moodle Moot, 19-20 maj 2017, Złoty Potok

2016

Doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich AGH, Tworzewska B., Chrząszcz A., Grodecka K., wystąpienie na konferencji eTEE, e-Technologie w Kształceniu, 11.04.2016, Kraków

Lekcja w służbie GOPR, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz, wystąpienie na konferencji MoodleMoot, 19.05.2016, Podlesice

Pick’n’use – szkolenia z e-learningu w AGH, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz, wystąpienie na konferencji MoodleMoot, 19.05.2016, Podlesice

Zaangażuj się w uczenie – lekcja na platformie Moodle, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz, wystąpienie na konferencji Ideatorium, 16.06.2016, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Koncepcja wsparcia rozwoju dydaktycznego nauczycieli akademickich w AGH, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Agnieszka Chrząszcz, wystąpienie na konferencji Ideatorium, 16.06.2016, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Mechanizm zapewnienia jakości otwartych e-podręczników
, Michalik Kazimierz, Piotr Pedrycz, Karolina Grodecka, Jan Kusiak, występenie na XVI Konferencji Uniwersyety Wirtulany, 22-23 czerwca 2016, Politechnika Warszawska.

My Lifelong Learning Management, Agnieszka Chrząszcz, wystąpienie na Konferencji FREREF, 23.9.2016, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Technologie i dydaktyka. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich AGH, Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozłutko, Wystąpienie na konferencji Ars Docendi, 26.09.2016, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

„60%”, Tworzewska-Pozłutko B. Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka, wystąpienie na konferencji Kongres Rozwoju Edukacji, 24.11.2016, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

Dydaktyka akademicka. Pytania (nie)dyskretne, Kusiak J., Konferencja eTEE e-Technologie w Kształceniu, 30.04.2015, Politechnika Gdańska, Gdańsk

2015

GOPR on the line, Chrząszcz A., Grodecka K., Kongres Rozwoju Edukacji, 19.11.2015, Szkoła główna Handlowa, Warszawa

Quality and openness – open academic e-textbooks for STEM, Grodecka Karolina, Kusiak Jan, Wystąpienie na konferencji Open Education Consortium Summit, 23-25 kwietnia 2014, Ljubljana, Słowenia.

cMOOC in e-learning design for VET etachers: mapping professional competences online, Chrzaszcz Agnieszka, Vuk Branka, Wystąpienie na konferencji EDEN „e-Learning at Work and Workplace”, 10-11 czerwca 2014, Zagrzeb, Chorwacja,

Warsztaty e-Portfolio, Chrząszcz Agnieszka, Tworzewska Beata, Konferencja Online Educa Berlin 2015.