ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Historia eTEE

Historia eTEE

Konferencja “eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” powstała z inicjatywy Politechniki Gdańskiej w 2014 roku. Od 2016 roku, na mocy porozumienia z dnia 09.09.2015 pomiędzy Politechniką Gdańską a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, konferencja odbywa się naprzemiennie w Krakowie i Gdańsku.

W 2023 roku gospodarzem IX konferencji eTEE jest Akademia Górniczo-Hutnicza.

Poprzednie edycje konferencji: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 

Celem konferencji jest integracja środowiska akademickiego zajmującego się dydaktyką wspomaganą technologiami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także poszukiwanie inspiracji do dalszych działań.

W szczególności tematyka konferencji dotyczy:

·  wpływu nowoczesnych technologii na kształcenie inżynierów,
·  metodyki kształcenia wspomaganego technologiami w kształceniu inżynierów,
·  teorii uczenia się i modeli e-kształcenia,
·  aspektów motywacji i zaangażowania studentów,
·  standardów e-nauczania i zapewnienia jakości e-kształcenia,
·  dobrych praktyk związanych z wdrożeniem e-nauczania w uczelniach o profilu technicznym,
·  doświadczeń wynikających z udziału, organizacji i uznawania kursów MOOC,
·  ról nauczyciela akademickiego we wdrażaniu e-kształcenia w uczelni technicznej,
·  nauczania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (m-learning),
·  systemów, narzędzi i multimediów,
·  e-nauczania języków obcych dla studentów nauk ścisłych i inżynieryjnych,
·  aspektów tworzenia i publikacji e-treści dla potrzeb nauk ścisłych i inżynieryjnych.

Konferencja jest adresowana do osób związanych ze środowiskiem akademickim. Zapraszamy:
· osoby pracujące w uczelniach, nauczycieli i nauczycielki akademickie, doktorantki i doktorantów prowadzących zajęcia na kierunkach technicznych i wykorzystujący e-technologie w edukacji,
· osoby studiujące na kierunkach technicznych i pedagogicznych, zainteresowanych wykorzystywaniem e-technologii w celu wzbogacenia swojego kształcenia,
· nauczycieli i nauczycielki szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych zastosowaniem Internetu, multimediów i innych nowoczesnych technologii w edukacji,
· osoby administrujące platformami nauczania na odległość,
· firmy produkujące i sprzedające narzędzia do edukacji online oraz rozwiązania o charakterze mobilnym wspomagające projektowanie wirtualnych laboratoriów, a także samych pracowników tego typu laboratoriów.

 

ORGANIZATORZY

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni. Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. To drugi najstarszy i największy uniwersytet techniczny w Polsce, tworzony przez 16 wydziałów.

Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH
(CeLiID AGH) jest jednostką pozawydziałową Uczelni, która zajmuje się wspieraniem rozwoju e-learningu i nowoczesnych metod kształcenia w AGH. Tworzymy i dostarczamy nauczycielom i nauczycielkom akademickim oraz osobom studiującym środowisko uczenia się w oparciu o otwarte narzędzia (Uczelniana Platforma e-Learningowa), szkolimy z efektywnego wykorzystania nowych technologii w projektowaniu i prowadzeniu zajęć, a nade wszystko dbamy o zakorzenienie praktyki i badań edukacyjnych. Wspieramy także tworzenie i wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych tworząc serwis OPEN AGH.

 

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska, założona w 1904, jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych i najstarszą na obecnym terenie Rzeczypospolitej politechniką. Obejmuje 8 wydziałów, na których studiuje ponad 27 tysięcy studentów na studiach inżynierskich i magisterskich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia zatrudnia niemal 2500 osób, w tym około 1400 nauczycieli akademickich. Politechnika Gdańska jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów. Prowadzi wymianę międzynarodową osób studiujących i pracujących w Uczelni.

Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej to jednostka powołana 1 marca 2021 roku w celu wspierania nauczycieli  i nauczycielek akademickich we wdrażaniu innowacyjnej dydaktyki. Zespół CNE liczy 14 osób (metodycy, projektanci graficzni, realizatorzy multimediów, programiści, projektanci ekranów użytkownika). Misja nowej jednostki to budowanie ekosystemów uczenia się w oparciu o metodykę nauczania, najnowszą wiedze neuronaukową i w uważności na potrzeby drugiego człowieka. To laboratorium zwinnego poszukiwania rozwiązań wspierających proces efektywnej nauki w oparciu o wiedzę naukową.

Najważniejszym celem jest wspieranie nauczycieli w refleksyjnym projektowaniu środowiska aktywnego uczenia się, zarówno w zakresie metodyki nauczania oraz obsługi narzędzi, jak i budowania wspólnoty nauczycieli akademickich i sposobów komunikacji oraz wspierania w tym procesie uczniów i studentów.

 

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej