Jak pracujemy


Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

Politechnika Gdańska
Politechnika Łódzka
Politechnika Krakowska
Koalicja Otwartej Edukacji
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu
Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie
Szkoła Podstawowa Im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce,
Gimnazjum nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 33 im Króla Stefana Batorego w Krakowie
Małopolskie Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego
Muzeum Narodowe w Krakowie
Polsko-Amerykańska Fundacja Rozwoju
Rada Młodych Naukowców
European Association of Distance Teaching Universities
Open Education Consortium
Croatian Academic and Research Network CARNet
Center RS za poklicno izobrazevanje
Centre for Recording Achievments
Danube University Krems
European Centre of Studies and Initiatives
Obrtna tehnicka skola
Open University of Catalonia
University of Southern Denmark
Universidad de Murcia
Vytautas Magnus University
Zagreb University