Legal basis

Legal basis

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dn. 27.09.2018, Rozdział 5. Kształcenie na odległość Rozporządzenie

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora AGH 17/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć metodą e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Zarządzenie Rektora
Zarządzenie Rektora AGH 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin CeL