ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Lekcja

Tutorial

Lekcja służy do publikacji materiałów oraz weryfikacji stanu wiedzy uczestników kursu. To narzędzie charakteryzuje się możliwością edycji wielu opcji i ustawień co przyczynia się do jak najlepszego dostosowania funkcjonalności lekcji do treści w niej zawartych. Poniższy tutorial przeprowadzi nas przez instrukcje jak dodać lekcję do kursu na platformie, wyjaśni jak działają problematyczne zakładki oraz opisze jak zbudować strukturę i nawigację lekcji.

 

UMIESZCZENIE AKTYWNOŚCI W KURSIE

W kursie wybierz tryb edycji, a następnie opcję Dodaj aktywność lub zasób.Z wyświetlonego menu aktywności i zasobów, jakie możesz dołączyć w kursie na UPeL wybierz Lekcja.

 

Następnie wyświetlona zostaje strona zawierająca szereg zakładek z kolejnymi ustawieniami do uzupełnienia.

Przy opcjach wymagających wyjaśnienia umieszczone są znaki zapytania , które po kliknięciu wyświetlają opisy konkretnych ustawień.

Poniżej opisane zostały zakładki, które mogą sprawić trochę kłopotów i wymagają dodatkowych wyjaśnień.

Zakładka Wygląd poza kolejnymi ustawieniami zawiera możliwość dołączenia do lekcji pliku, który powinien pojawić się w momencie uruchomienia lekcji. Należy pamiętać, że dołączony plik może być kojarzony jako reklamy i blokowany przez niektóre przeglądarki (o czym należy uprzedzić użytkowników).

Wskaźnik postępu pokazuje ile procentowo stron zostało zaliczonych przez użytkownika. Jednak w przypadku, gdy lekcja została skonstruowana w sposób nieliniowy (czyli niekoniecznie musimy przejść przez wszystkie karty) wskaźnik może być przekłamany. Wyświetl menu, jeśli włączone, pokazuje listę linków odsyłających do konkretnych stron z treścią dostępnych w lekcji. Nie wyświetla natomiast stron zawierających pytania. Stąd, żeby uchronić studenta przed przypadkowym minięciem stron z pytaniami, lepiej żeby menu pozostało ukryte.BUDOWA LEKCJI

Po uzupełnieniu wszystkich interesujących nas ustawień, przechodzimy do następnej strony. Zawiera ona odnośniki do budowania konkretnych elementów lekcji. Na początku wybieramy od którego elementu chcielibyśmy zacząć. Poza standardową możliwością dodania stron z treścią i stron z pytaniami istnieje również możliwość zaimportowania gotowych pytań lub stworzenia klastrów.

Później po dodaniu pierwszego dowolnego elementu będą wyświetlać się opcje związane z podglądem, edycją, raportami i oceną esejów. Podgląd pozwala wyświetlić jak wygląda zbudowana lekcja: pytania, strony, ćwiczenia, przejścia między poszczególnymi stronami. Jednak, żeby w pełni sprawdzić jak działa zbudowana przez nas lekcja należy stworzyć osobne konto o uprawnieniach Studenta (samo przełączenie na rolę studenta może nie wystarczyć) i z tego miejsca sprawdzać działanie całości lekcji. Raporty służą do sprawdzenia na jakim etapie są poszczególni uczestnicy lekcji oraz czy i z jakim wynikiem ukończyli lekcję. Ocena esejów umożliwia ocenę zadań otwartych, które muszą być ręcznie sprawdzone przez prowadzącego, ponieważ te zadania nie mogą być automatycznie sprawdzone przez platformę. Prowadzący do każdej pracy wprowadza punkty i komentarz zwrotny. Istnieje też możliwość wysłania studentom e-mailem oceny za esej, jednak nie jest to obowiązkowe. Edycja jest głównym miejscem tworzenia całej struktury lekcji.BUDOWA I NAWIGACJA W LEKCJI
W zakładce Edycja mamy do dyspozycji widok skrócony oraz rozszerzony. WIDOK ROZSZERZONY wyświetla wszystkie szczegóły kolejnych etapów lekcji (treść, zawartość, przejście, w przypadku pytań opcje odpowiedzi). WIDOK SKRÓCONY jest w formie tabeli z czterema kolumnami.

OPERACJE Ta kolumna zawiera pięć ikon pozwalających wykonać szereg operacji na istniejących stronach. Ikony umożliwiają (od lewej) przeniesienie strony w górę lub w dół, edycję strony, skopiowanie strony, podgląd i usunięcie strony.

W tej kolumnie znajduje się również rozwijalne menu, które służy do dodawania kolejnych elementów lekcji.

TYTUŁ STRONY Zawiera tytuł konkretnej strony, który nadajemy przy jej tworzeniu. TYP STRONY W tym miejscu umieszczona jest informacja którym z dostępnych elementów (strona z treścią, strona z pytaniem, koniec rozgałęzienia, początek lub koniec klastra) jest interesująca nas strona. PRZEJŚCIA (tworzenie nawigacji) Ta kolumna informuje nas jakie istnieją połączenia między konkretnymi stronami. Wybór połączeń między stronami odbywa się przy okazji tworzenia treści na nowej stronie w zakładce Zawartość (zaraz pod pierwszą zakładką Edycja strony z treścią).

Uzupełniając Opis wybieramy jaka treść pojawi się na przycisku nawigacyjnym na tej konkretnej stronie.

Natomiast w Przejdź wybieramy dokąd przeniesie nas kliknięcie tego przycisku (właśnie ta informacja pojawia się w kolumnie PRZEJŚCIA).


STRUKTURA LEKCJI
Lekcja może być opracowana przez prowadzącego w sposób liniowy jako seria stron przez które student będzie przechodził jedna po drugiej aż do końca lekcji. Można też przygotować lekcję w bardziej złożony, nieliniowy sposób. W tym przypadku możemy zaprojektować nawigację pozwalającą studentowi samodzielnie wybrać które strony lekcji chce przerobić, do których chce wrócić lub którą część materiału chciałby ponownie przećwiczyć. Przejście do kolejnej strony można też uzależnić od złej lub dobrej odpowiedzi w pytaniu kontrolnym. Taka forma struktury lekcji służy personalizacji uczenia się. Poniżej przedstawiam przykładową lekcję zaprojektowaną w sposób nieliniowy oraz jej schemat nawigacji.

 

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej